deur gewicht calculator

In het geval het gewicht van de deur onbekend is, kunt u een schatting van het gewicht maken. Kies uw materiaal. Voer de hoogte, breedte en dikte van de deur in.
Dichtheid materiaal kg/m3
Hoogte: mm
Breedte: mm
Dikte: mm
Ongeveer: kg
bereken